Σχετικά με εμάς

Το έργο Rework Aegean στοχεύει

Άδεια κτίρια. Νέοι εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Το πρόγραμμα Rework Aegean αναζητά πίσω από αυτές τις μεγάλες προκλήσεις στο Βόρειο Αιγαίο τις δυνατότητες δημιουργίας ευκαιριών με όχημα την κοινωνική οικονομία. Γίνετε κι εσείς μέρος της προσπάθειάς μας!

.

Στόχοι του έργου

Αξιοποίηση αδρανούς κτιριακού αποθέματος

 

Ενεργοποίηση νέων εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης


Προώθηση γνώσεων και καινοτόμων εφαρμογών της κοινωνικής οικονομίας


 Δημιουργία των κατάλληλων συνεργασιών για τη βιώσιμη συνέχιση του κόμβου


Η σκοπιμότητα του έργου

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελεί μια από τις πλέον ευάλωτες περιφέρειες στις οικονομικές κρίσεις σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για μια από τις περιφέρειες με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και ταυτόχρονα το υψηλότερο ποσοστό νεανικής ανεργίας σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου υπήρξε μείωση του γηγενούς πληθυσμού, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την ερήμωση αρκετών οικισμών.


μεθοδολογια

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη δικτύωση Νέων εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Employment, Education or Training, στο εξής νέων ΝΕΕΤ ή ΝΕΕΤs) με καινοτόμες εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας και εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος. Για την επίτευξη του στόχου, στο πλαίσιο του έργου δημιουργείται ένας κόμβος ενημέρωσης και δικτύωσης.


ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ;

Η πανδημία Covid-19 τροφοδότησε εκ νέου οικονομική ύφεση η οποία οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας και αδράνειας των νέων τόσο σε τοπικό, όσο και σε υπερ-τοπικό επίπεδο. Στην διαχρονικά δυσμενή κατάσταση της περιφέρειας συνετέλεσε αρνητικά η προσφυγική κρίση που κορυφώθηκε το 2015 και αποτελεί μείζον πολιτικό εθνικό και διεθνές ζήτημα. Οι οξυμένες προσφυγικές ροές είχαν πολλαπλές προεκτάσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Η λειτουργία του κόμβου αναμένεται να έχει κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό αντίκτυπο. Η ανάδειξη βιώσιμων πρακτικών ενός εναλλακτικού μοντέλου επιχειρηματικότητας που βασίζεται σε πρακτικές συνεργατισμού, διαβούλευσης, συμμετοχής και συναπόφασης μπορεί να αποτελέσει κίνητρο ενεργοποίησης των νέων ΝΕΕΤ, και επιπλέον δύναται να συμβάλει στην αποκατάσταση της πληγείσας αγοράς εργασίας, και να συμβάλει στην άρση ποικίλων κοινωνικο-χωρικών διαχωρισμών.

Ο κόμβος μας

To Rework Aegean και η πλατφόρμα σύζευξης Reworkhub Aegean φιλοδοξούν μεταξύ άλλων να αποτελέσουν και να λειτουργήσουν και ως ένας κόμβος ενημέρωσης και δικτύωσης για θέματα κοινωνικής οικονομίας σε ένα πιο ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο δίνουμε στους επισκέπτες της σελίδας μας την δυνατότητα πατώντας στους συνδέσμους παραδίπλα να βρουν ποια περιοδικά ή άλλες εξειδικευμένες εκδόσεις τους ενδιαφέρουν, αλλά και άλλα δίκτυα ή φόρουμ που θα τους συνδέσουν με άτομα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Φιλοδοξούμε ότι προοδευτικά οι σύνδεσμοι που παρέχουμε θα εμπλουτιστούν περαιτέρω και με την συμβολή των επισκεπτών και χρηστών της σελίδας του προγράμματος και της πλατφόρμας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

γράψτε μας ή επικοινωνείστε μαζί μας στα κοινωνικά δίκτυα